Activiteit

Escamp In De Toekomst debat en conferentie

maandag 27 september 2021 , 13:00 - 16:30 uur
Illustration

Wij en de rest van de bewonersorganisaties uiten onze zorgen over de toekomst van Escamp en zeker specifiek voor Zuidwest, de wijken Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust.

Gemeente Den Haag wil de woningvoorraad in de komende 10 jaar gaan vermeerderen met 10000 woningen, momenteel heeft Escamp om en nabij 120000 inwoners.

Met deze vermeerdering van de huizenvoorraad zal dit minimaal groeien naar 150000 inwoners, maar reëler naar ruim 160000 inwoners.
Dit gaat betekenen een gigantische druk op de buitenruimte, groen, parkeren, sociale voorzieningen, onderwijs, winkelvoorraad etc.

Om onze zorgen te uiten richting de gemeente politiek organiseren wij a.s. maandag ‘Debat /conferentie Escamp In De Toekomst’ in het Parkoers.

Uitgenodigd zijn de gemeentepolitiek en die zijn allemaal aanwezig, bewonersorganisaties uit Escamp, gemeenteambtenaren, bewoners, woningcorporaties en professionals werkzaam in Escamp.

Doel  van de middag de vragen en opmerkingen die wij als bewonersorganisaties in Escamp hebben, ergens op de verkiezingsprogramma’s voor volgend jaar terug te gaan zien.

Subdoel dat bewonersorganisaties als volwassen partners worden meegenomen in het beleid voor hun wijken!

De middag worden de drie stellingen naar voren gebracht en we verwachten een dialoog tussen de politiek, bewoners, professionals, religie-partners, gemeenteambtenaren, woning corporaties en de bewonersorganisaties.

De stellingen die we gaan voorleggen zijn:

- Met 10.000 extra woningen verandert Escamp /Zuidwest in de banlieu van Den Haag.
- Er moet een nieuwe energieacademie komen in Den Haag Zuidwest.
- Het stadsbestuur zorgt de komende vier jaar voor volwaardig HAVO / VWO onderwijs in Den Haag Zuidwest. 

Dames en heren uit de politiek krijgen ook negen discussie /knelpunten mee als huiswerk …

Wij zullen de complete middag streamen via de Facebook pagina De Escamper en later ook uploaden naar YouTube.

Locatie
Parkoers, Marie Heinenweg 3, 2533 SX Den Haag
Kosten
Gratis
Doelgroep
Alle volwassenen
omschrijving doelgroep Bewoners, politici en andere belangstellenden en belanghebbenden die in het stadsdeel Escamp wonen en/of werken
Documenten

Deel dit: