Locatie

Buurtkamer De Luyk 119

Jan Luykenlaan 119, Den Haag

Sport- / bewegingsruimte , Activiteitenruimte , Ontmoetingscentrum, Buurthuis

Buurtkamer De Luyk 119 (voorheen Activiteiten Centrum Jan Luykenlaan) is gevestigd aan de Jan Luykenlaan nummer 119. Wij staan open voor buurtinitiatieven, zowel in als rondom het activiteitencentrum. Wij richten ons op bevordering leefbaarheid, opvoeding, sociale cohesie en buurtbetrokkenheid.  

De Luyk 119 heeft als doel het activeren van kwetsbare groepen, die sociaal geïsoleerd (dreigen te) raken binnen de Haagse samenleving. De verbinding wordt gelegd tussen verschillende groepen in de samenleving.

Illustration
Voorkant van het Activiteitencentrum op de Jan Luykenlaan nummer 119 in Moerwijk in Den Haag
Waar is deze locatie?
Deel dit: