organisatie

Moerwijk Coöperatie

Non-profit, Onderneming, Netwerkorganisatie, Vereniging / club, Informele groep

De Moerwijk Coöperatie is een bewonersorganisatie + bewonersbedrijf + bewonersplatform in 1.


Een bewonersorganisatie om de bewoners te vertegenwoordigen en dingen te kunnen agenderen en al dan niet samen met de gemeente te organiseren.


Een bewonersbedrijf om de nodige werkzaamheden zelf (betaald) uit te kunnen voeren. Genoeg te doen!


Een bewonersplatform om belangrijke zaken die in Moerwijk spelen en ons aan het hart gaan zichtbaar en bespreekbaar te kunnen maken.


De Moerwijk Coöperatie is opgezet om gaten van verschillende (geld)stromen die uit de wijk weglekken te dichten: dus uitgaan van de kracht die in Moerwijk zelf zit en het talent wat we zelf in huis hebben te benutten.


Dit alles met als doel om de werkgelegenheid en economie in de wijk te stimuleren.


De Moerwijk Coöperatie bundelt de krachten in de wijk en creëert werk en ondernemerschap zoveel mogelijk zonder subsidies, door het professionele werk dat toch moet gebeuren, zoveel mogelijk door en voor de bewoners uit te laten voeren.


De Moerwijk Coöperatie levert een maatschappelijk bedrijfskundige en administratieve oplossing voor de zelforganisatie(s) en een ver- en beloningsinstrument. Hierdoor kunnen werk en klussen op professionele wijze mogelijk worden gemaakt voor mensen uit de wijk.
Woon je in Moerwijk? Word lid!


Onderneem je in Moerwijk? Word partner!


Contactgegevens van de coöperatie
Bezoekadres en
Postadres:                             Jan Luykenlaan 92a, 2533 JT Moerwijk – Den Haag
Telefoonnummer:             084-88 37 137
E-mailadres algemeen:   contact@moerwijkcooperatie.nl


Bestuur van de coöperatie   
Het bestuur van de coöperatie wordt gevormd door:
Bettelies Westerbeek
Johan Apeldoorn
Lana Susan


Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.


Neo de Bono is verantwoordelijk voor de ‘day to day-business’ van de Moerwijk Coöperatie


Het doel van de coöperatie  
Het doel van de coöperatie is (zoals verwoord in de statuten): bewoners in Moerwijk ondersteunen met het verkrijgen van meer zeggenschap over hun toekomst en hun fysieke en sociale leefomgeving, zodat ieder in harmonie kan samenleven. De coöperatie wil het weglekken van geldstromen
tegen gaan door de belangen van bewoners bij de gemeente en zorg- en
welzijnsinstellingen goed te vertegenwoordigen. Zij wil het werk in de wijk zo
veel mogelijk en vanuit zelforganisatie door bewoners van de wijk laten
uitvoeren.


Word lid!
Door van de Moerwijk Coöperatie lid te worden, laat je zien dat je de Moerwijk Coöperatie belangrijk vindt. Hierdoor zien de gemeente en andere instanties die ons geld (kunnen) geven dat er bij bewoners draagvlak is voor de Moerwijk Coöperatie. Een coöperatieve vereniging met 100 leden maakt al indruk, maar met meer dan 300 leden kan niemand om je heen. Lees verder>>


Achtergrond
De Wijkeconomie was vooral een onderwerp van de sociale agenda en om die economie te bevorderen werden gemeenten, de welzijnssector en woningcorporaties met subsidies en politieke druk aangezet tot een carrousel van goedbedoelde programma’s en projecten. Die draaiden vooral om de werkgelegenheid, activering, begeleiding en banencreatie. Maar voor ondernemerschap vanuit de mensen in de wijken zelf was vanuit deze geïnstitutionaliseerde wereld – hoe kan het ook anders – nauwelijks aandacht.


Sociale Coöperaties zoals de Moerwijk Coöperatie zijn ‘Game Changers’ voor het Sociaal Domein
Wijkeconomie begint en eindigt met lokaal ondernemerschap. Nu het sociale domein met minder geld meer moet bereiken, is het zaak meer rendement te halen uit geldstromen en lokaal vermogen. Ondernemers en ondernemende burgers kunnen dat als geen ander. Vijf punten om aan te werken om dat vermogen los te krijgen.
In de meer traditionele wijkaanpak leek de wijkeconomie altijd meer een deel van de verpakking dan een speerpunt. Werk en inkomen waren weliswaar belangrijke factoren om van krachtwijken prachtwijken te maken, maar het economische beleidsveld leek weinig voeling te hebben met dit ‘gerommel’ in de marge van de ‘grote  economie’.
Wijkeconomie was vooral een onderwerp van de sociale agenda en om die economie te bevorderen werden gemeenten, de welzijnssector en woningcorporaties met subsidies en politieke druk aangezet tot een carrousel van goedbedoelde programma’s en projecten. Die draaiden vooral om de werkgelegenheid, activering, begeleiding en banencreatie. Maar voor ondernemerschap vanuit de mensen in de wijken zelf was vanuit deze geïnstitutionaliseerde wereld – hoe kan het ook anders – nauwelijks aandacht.


Artikel : Sociaal Bestek door Nathan Rozema en Pieter Buisman


Neem gerust contact met ons op! >>

Illustration
 
Deel dit: