organisatie

Voedselbank Moerwijk

Non-profit

De Voedselbank in Moerwijk helpt wekelijks 150 gezinnen aan eten door ze tijdelijk van een voedselpakket te voorzien. Om de klanten van de Voedselbank van voldoende eten te kunnen voorzien, wordt samengewerkt met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo wordt er voor gezorgd dat mensen in armoede worden geholpen, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.


Op de website van de Voedselbank Haaglanden vind jouw hulpverlener meer informatie over het doen van een aanvraag.
Let op! Je kunt niet zelf een voedselpakket aanvragen alleen een hulpverlenende instantie kan dat doen. Heb je nog geen hulpverlener maar heb je wel een voedselpakket nodig? Neem gerust contact met ons op


Voedselbank in Moerwijk is een samenwerking tussen Geloven in Moerwijk, de diaconie van de Marcuskerk (PG de Drieklank), de Moerwijk Coöperatie en de Pit van Moerwijk.

Deel dit:
Contactpersonen van Voedselbank Moerwijk