organisatie

Wijkz Moerwijk voorheen Mooi Welzijn

Non-profit, Netwerkorganisatie

Wijkz, is de nieuwe naam voor Mooi, Voor en Zebra welzijn. Bij onze Servicepunten XL kun je terecht voor advies, informatie, hulp, activiteiten en vrijwilligerswerk. Wij denken met je mee en zoeken samen een antwoord op jouw vraag.

Met onze professionals en een groot aantal vrijwilligers ondersteunen wij bewoners van jong tot oud die het op eigen kracht (even) niet meer redden. Samen met onze partners in de wijk, in onderwijs, zorg, welzijn, wonen, veiligheid, met bewonersorganisaties en de gemeente leveren wij een belangrijke bijdrage aan het welbevinden van de bewoners in onze wijken. Door de nauwe samenwerking worden talenten en mogelijkheden benut en geven wij iedereen de kans om problemen zelf op te lossen, in en met hun sociale netwerk. 

In Moerwijk is Wijkz gevestigd in het Wijkcentrum / Servicepunt XL
Aagje Dekenlaan 51
2533 SG Den Haag
Telefoon: 070 - 205 23 70
E-mail: wijkcentrummoerwijk@wijkz.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 12:30
maandag 13:00 - 16:00
Woensdag t/m vrijdag 13:00 - 16:00

Kijk voor de zekerheid voor de huidige openingstijden en activiteiten op: https://servicepuntxl.nl/activities/waar/servicepunt-xl-moerwijk/

Deel dit: